Retourneren

Binnen 14 dagen retourneren
Het is wettelijk vastgesteld dat u gedurende 7 werkdagen het recht heeft om een artikel zonder opgaaf van reden terug te sturen op zicht garantie. Bij Fietsvakshop kunt het artikel binnen 14 dagen retourneren. *

We verwachten van u dat u tijdens deze termijn zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking en het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wilt behouden. 

Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking binnen 14 dagen na de retouraanvraag aan ons retourneren.

Fietsvakshop vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Fietsvakshop in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Fietsvakshop aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Retour aanvragen?
Om een retour procedure te starten logt u in met uw gegevens welke u per e-mail heeft ontvangen, gaat u naar uw order historie en kiest u de bestelling die u (deels) wilt retourneren. Selecteer de producten welke u wilt retourneren en vul de reden in.

Na het verwerken van de aanvraag krijgt u via e-mail een bevestiging met adres gegevens om het pakket te retourneren.

Voeg bij uw retour het ingevulde retourformulier

U dient zelf zorg te dragen en te betalen voor het retourneren van het artikel. Indien het artikel in bovengenoemde staat geretourneerd wordt ontvangt u het aankoop bedrag retour.